3. Mierzalność i analiza wyników kampanii mailingowych

Opis: Kampanie mailingowe oferują szczegółową mierzalność i analizę wyników, co jest ich kluczową zaletą. Narzędzia do zarządzania mailingami dostarczają raporty pokazujące, ile osób otworzyło e-mail, kliknęło w linki oraz jakie działania podjęli odbiorcy po przeczytaniu wiadomości. Te dane umożliwiają precyzyjne śledzenie skuteczności kampanii i optymalizację przyszłych działań marketingowych. W przypadku SEO, analiza jest bardziej skomplikowana i wymaga śledzenia wielu zmiennych, takich jak pozycje w rankingu, ruch na stronie, współczynnik odrzuceń, co utrudnia jednoznaczną ocenę efektywności działań.