Thông Tin Bến Xe Nước Ngầm Mới Nhất

Được xây dựng cách đây 10 năm, là bến xe xã hội hóa được quản lý bởi công ty đầu tư phát triển Ngành nước & Môi trường. Bến xe vừa được mở rộng lên gần 20 nghìn m2 với công suất 800 lượt xe ra vào môi ngày và là một trong những bến xe có diện tích lớn ở Hà Nội. Việc đầu tư mở rộng phù hợp với nhu cầu đi lại của hành khách ngày càng nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *